1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج تجربی مدول یانگ سلول سرطانی سینه MCF-7 با استفاده از مدل های تماسی کروی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سلول سینه ام سی اف-7، نانومنیپولیشن، مدل های تماسی، مدول یانگ، میکروسکوپ نیروی اتمی.
سال 1401
مجله مهندسي مكانيك اميركبير
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری ، مهدی میرزالو

چکیده

سرطان سینه به علت شیوع بالا، از جمله سرطان های مورد توجه در حوزه ی پزشکی می باشد. شناخت ویژگی های مکانیکی بافت سلولی از جمله مدول یانگ و مقایسه ی تفاوت های ایجاد شده پس از بروز بیماری، سبب ایجاد روش های نوین در شناخت، کنترل و درمان این بیماری می گردد. نانومنیپولیشن از جمله فرآیندهای مورد استفاده در حوزه ی نانو است که با کاوش سطح ذرات بیولوژیکی و تحلیل اطلاعات در دو فاز مختلف به استخراج ویژگی های بافت های سلولی می پردازد. میکروسکوپ نیروی اتمی ابزار مورد استفاده در این فرآیند می باشد که از طریق تماس نوک سوزن با بافت سلولی در حین حرکت تیرک و با اندازه گیری تغییرات جابه جایی و نیرو به بررسی ویژگی های بافت سلولی می پردازد. در این پژوهش نانومنیپولیشن سلول سرطانی سینه ام سی اف-7 با هدف یافتن مدول یانگ بافت، با میکروسکوپ نیروی اتمی به صورت تجربی صورت گرفته است. پس از استخراج نتایج تجربی به مدل سازی و محاسبه ی نیرو و زمان بحرانی با در نظر گرفتن مدل های تماسی مختلف از جمله مدل تماسی هرتز، پی تی و سی ا اس، پرداخته شده است. با توجه به مقایسه ی نتایج تجربی و شبیه سازی انجام شده، مدول یانگ سلول سرطانی سینه ام سی اف-7 در محدوده ی 800 پاسکال به دست آمده است. همچنین مدل تماسی سی ا اس تطابق بیشتری با نتایج تجربی داشته است.