1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و بهینه سازی بلانک اولیه ی قطعات کشش عمیق با مقطع مستطیلی شکل
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
المان محدود، بلانک اولیه، بهینه سازی طراحی، فرآیند کشش عمیق، قطعات مستطیلی
سال 1393
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

انتخاب بهینه ی بلانک اولیه که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، از موارد مهم در کشش عمیق قطعات مختلف می باشد که تاکنون تحقیقات بسیاری در مورد قطعات با شکل های مختلف در این زمینه صورت پذیرفته است. اکثر تحقیقات گذشته بر روی قطعات با شکل های دایره متمرکز بوده و به شکل های مستطیلی کمتر پرداخته شده است.در این مقاله هدف، طراحی بلانک اولیه ی بهینه برای کشش عمیق قطعات با مقطع مستطیلی می باشد. برای این هدف، یک برنامه به زبان Visual Basic در SolidWorks تهیه شده است که یک قطعه ی مستطیلی شکل را به عنوان ورودی می گیرد و بلانک بهینه را طراحی می کند. جهت صحه-سنجی برنامه ی نوشته شده نتایج حاصل از برنامه با نرم افزار المان محدود ABAQUSمقایسه شده اند؛ تحلیل-های انجام شده به روش المان محدود اثبات می کنند که بلانک های به دست آمده توسط برنامه، دارای کمترین میزان دورریز بوده و بهینه طراحی لازم را دارا می باشند.