1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی تئوری و تجربی استخراج مدول یانگ سلول MCF-10 سینه با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مدول یانگ، سلول MCF-10، میکروسکوپ نیروی اتمی، مدل های تماسی، سرطان سینه
سال 1400
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری ، مهدی میرزالو

چکیده

جهش در دی ان ای و ایجاد ژن های جهش یافته که به صورت ارثی یا اکتسابی که در طی زندگی فرد اتفاق می افتد، سبب بروز سرطان می شود. این نوع بیماری سبب از بین رفتن کنترل طبیعی رشد و تکثیر سلول می گردد. سرطان سینه با همه گیری در زنان و مردان و آمار مبتلایان بیشتر در جامعه زنان از جمله سرطان های مورد توجه در جامعه پزشکی می باشد. تغییرات ظاهری در سینه، وجود توده و ترشح و خونریزی از نوک سینه از نشانه های بروز سرطان سینه می باشد. درمان هدفمند این بیماری سبب کاهش عوارض ناشی از روش های درمان می گردد. همچنین شناخت ویژگی های مکانیکی سلول همچون مدول یانگ، و بررسی تغییرات ناشی از سرطان در این ویژگی ها سبب کارآمد شدن درمان و کمک به علوم دارویی خواهد شد. بدین منظور در این مقاله، سلول MCF-10 سینه با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و با روش نانومنیپولیشن مورد مطالعه قرار گرفته است. میکروسکوپ نیروی اتمی با امکان تهیه ی تصاویر از بافت های نرم تحت شرایط محیطی متفاوت و با روشی غیر مخرب از ابزارهای کارآمد در مطالعات ساختاری ذرات بیولوژیکی محسوب می شود. مدل های تماسی chung، chen و brake از مدل های مورد استفاده در شبیه سازی انجام شده می باشند. در نهایت با شبیه سازی های صورت گرفته مدول یانگ 1200 پاسکال برای این سلول در نظر گرفته شده است. همچنین با درنظر گرفتن مقایسه های صورت گرفته با کار تجربی، مدل تماسی chen به عنوان مدل مطلوب برای استخراج خواص سلولی معرفی شده است.