1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی فاز دوم نانومنیپولیشن دو بعدی با استفاده از مدل تماسی جی کاآر و مدل اصطکاکی کولمب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فاز دوم حرکت، نانومنیپولیشن دوبعدی، میکروسکوپ نیروی اتمی، مدل اصطکاکی کولمب، مدل تماسی جی کاآر
سال 1397
پژوهشگران معین طاهری ، مریم مومنی ، بهاره زارعی

چکیده

استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی به منظور تصویربرداری، منیپولیشن و ساخت تجهیزات در اندازه های میکرو/نانو، امروزه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. منیپولیشن و جابه جایی میکرو/نانوذرات با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی شامل دو فاز می باشد. در فاز اول نانومنیپولیشن، ذره ی هدف به سطح صفحه ی مبنا چسبیده و نسبت به آن حرکتی ندارد. در این فاز شناسایی نیرو و زمان بحرانی از اهمیت بالایی برخوردار است که پیش از این تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت پذیرفته است. در انتهای فاز اول و پس از غلبه ی نیروی اعمالی بر اصطکاک و چسبندگی، فاز دوم منیپولیشن آغاز خواهد شد. مدل سازی فاز دوم نانومنیپولیشن به منظور موقعیت دهی دقیق ذرات هدف از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در کارهای گذشته کمتر بدین موضوع پرداخته شده است. در این مقاله پس از بررسی مختصر مدل تماسی جی کاآر و مدل اصطکاکی کولمب به مدل سازی دوبعدی دینامیکی فاز دوم حرکت میکرو/نانوذرات با استفاده از مدل تماسی و اصطکاکی مورد نظر پرداخته شده است. پس از آن به شبیه سازی فاز دوم نانومنیپولیشن و استخراج نمودارهای شتاب و سرعت ذره پرداخته شده و با استفاده از آن موقعیت ذره در هر لحظه شناسایی خواهد شد. از نتایج به دست آمده نیز در موقعیت دهی میکرو/نانوذرات در منیپولیشن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده خواهد شد.