1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت پارامترهای مؤثر بر هندسه ی گرده ی جوش در فرآیند جوشکاری زیر پودری به روش آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری زیرپودری، تجزیه و تحلیل رگرسیون، آنالیز حساسیت، روش آماری سوبل
سال 1399
پژوهشگران مهدی میرزالو ، فاطمه فریدونی ، معین طاهری

چکیده

جوشکاری زیرپودری به علت نرخ رسوب بالا در جوشکاری های ذوبی مورد توجه صنایع قرار دارد. از این فرآیند در صنایع و به منظور جوشکاری لوله ها و مخازن تحت فشار استفاده می شود. از مشکل های این فرآیند می توان به وجود محدویت های جوشکاری و تجهیزات گران اشاره نمود. به منظور بهبود کیفیت این نوع جوشکاری باید به هندسه ی گرده ی جوش توجه نمود. در این مقاله به منظور بهبود کیفیت جوش، تأثیر پارامترهای ورودی همچون سرعت حرکت، ولتاژ مدار باز، فاصله نازل تا صفحه و جریان جوشکاری بر روی پارامترهای خروجی همچون ارتفاع، پهنا و سختی گرده ی جوش مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون و آنالیز حساسیت به روش آماری سوبل، نقش پارامتر سرعت حرکت بر پهنای گرده و ارتفاع گرده و همچنین اثر ولتاژ مدارباز بر سختی گرده ی جوش قابل ملاحظه است.