1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استخراج نیرو و زمان بحرانی فرآیند جابه‌جایی سه‌بعدی بافت سرطانی روده با مدل‌های مختلف اصطکاکی پرسون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بافت سلولی روده- مدل اصطکاکی پرسون- میکروسکوپ نیروی اتمی- نیرو و زمان بحرانی
سال 1401
مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری ، حامد فرجی

چکیده

مطالعه‌ی کاربردی بر روی بافت‌های سرطانی به‌منظور درمان بیماری، تنها با شناخت کامل سلول‌های سرطانی و سالم، ازلحاظ ساختار مکانیکی، شیمیایی و هندسی امکان‌پذیر می‌باشد؛ لذا با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، جابه‌جایی مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی، از فرآیندهای پرکاربرد در این زمینه مطرح‌ شده است. حساسیت بالا در جابه‌جایی بافت‌های سلولی و آسیب‌پذیری آن‌ها در هنگام اعمال نیروهای زیاد، سبب مدل‌سازی بهینه فرآیند شده است. در فاز اول جابه‌جایی، نیروی اعمالی بر تیرک میکروسکوپ نیروی اتمی، باید بر نیروهای مقاومی همچون اصطکاک غلبه نماید. بررسی‌های صورت گرفته در فاز اول جابه‌جایی نانوذرات و به‌صورت سه‌بعدی انجام‌شده است. نیرو و زمان بحرانی با مقایسه‌ی نیروهای اعمالی در هر سه جهت حرکت و نیروی برآیند، برای هر سه مدل اصطکاکی پرسون محاسبه ‌شده و در جهت اطمینان از نتایج حاصل از این شبیه‌سازی، صحت‌سنجی‌های لازم با مدل‌های اصطکاکی لاگره، کولمب و اچ‌کا، که در تحقیقات قبل حاصل‌شده بود، انجام‌شده است. درنهایت نتایج حاکی از کم‌ترین مقدار در مدل اصطکاکی سوم پرسون، با مقادیر 93 نانونیوتن برای نیروی بحرانی و 78 میلی‌ثانیه برای زمان بحرانی بوده است.