1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای مؤثر بر سختی مرکز جوش نقطه ای در ورق های فولادی کم کربن برمبنای آنالیز حساسیت سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز حساسیت، روش سوبل، جوش نقطه ای، سختی مرکز جوش
سال 1400
پژوهشگران معین طاهری ، محمد قاسمی ، سید حسن بطحایی

چکیده

هنگامی که یک سیستم مکانیکی یا ساختاری، طراحی و مدل سازی می شود، فهم خصوصیات این سیستم حائز اهمیت می باشد. آنالیز حساسیت به محققین و طراحان، اطلاعات مفید و قانع کننده ای در مورد اصلاح، بهینه سازی و سایر موارد مشابه ارائه می دهد. جوش مقاومتی نقطه ای کاربرد وسیعی در صنعت (به خصوص خودروسازی) دارد. در بدنه هر خودرو، حدود دو تا پنج هزار جوش نقطه ای وجود داشته و استحکام بدنه خودرو کاملاً به استحکام این جوش ها وابسته است. ارزیابی جوش نقطه ای به منظور اطمینان از کیفیت و استحکام جوش در ایمنی خودرو بسیار مؤثر است. در این مقاله، پارامترهای مؤثر بر کیفیت جوش نقطه ای مورد بررسی قرارگرفته اند. میزان تأثیر عواملی چون شدت جریان، زمان جوشکاری، فشار وارد بر ورق ها و ضخامت بر سختی مرکز جوش در ورق های فولادی کم کربن مطالعه شده است. برای انجام این مطالعه، با استفاده از آنالیز حساسیت به روش سوبل میزان تأثیر پارامترهای ورودی بر سختی مرکز جوش ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که پارامتر شدت جریان با 34% بیشترین اثر و پس از آن زمان جوشکاری، ضخامت و فشار وارد بر ورق ها، به ترتیب با 23%، 22% و 21% در جایگاه های بعدی اثرگذاری کمی قرار گرفته اند.