1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در استخراج نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی برای بافت سرطانی معده با مدل های اصطکاکی مختلف
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بافت سرطانی معده، میکروسکوپ نیروی اتمی، مدل های اصطکاکی، نیروی بحرانی، زمان بحرانی
سال 1401
مجله نانومقياس
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

به منظور شناخت بهتر و بهبود روند درمان بیماری سرطان، بررسی ویژگی های ساختاری و خواص مکانیکی بافت های سلولی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا فرآیند نانومنیپولیشن بافت های سرطانی و سالم با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، سبب شناخت این بیماری می گردد. در این پژوهش نیرو و زمان بحرانی فرآیند منیپولیشن بافت سرطانی معده با در نظر گرفتن نیروهای اصطکاکی با مدل های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روند کلی منیپولیشن نیروی بحرانی هنگام غلبه بر نیروهای مقاوم همچون اصطکاک رخ داده و بالا بودن این نیرو سبب آسیب رساندن به بافت های سرطانی می گردد. مدل های اصطکاکی کولمب، لاگره و اچ کا در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. با تحلیل تصاویر توپوگرافی حاصل از تصویربرداری با میکروسکوپ نیروی اتمی، هندسه ی بافت سرطانی معده به صورت کروی فرض شده است. شبیه سازی های صورت گرفته با در نظرگرفتن مدل های اصطکاکی مختلف انجام شده است. نمودارهای نیرویی در منیپولیشن دو بعدی ترسیم شده است و از نمودار نیروی برآیند برای مقایسه استفاده شده است. بعد از ثابت شدن مقدار نیرو در مدل های اصطکاکی مختلف، مقدار نیرو و زمان بحرانی به دست آمده است. کم ترین میزان نیرو و زمان بحرانی بافت سرطانی معده در مدل اصطکاکی لاگره به ترتیب با مقادیر 51/0 نانونیوتن و 64 میلی ثانیه ثبت شده است.