1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
فاز دوم منیپولیشن نانوذره‌ی طلا مبتنی بر AFM در محیط‌های مختلف مایع
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
منیپولیشن، نانوذره‌ی طلا، میکروسکوپ نیروی اتمی، نیروهای بین مولکولی، محیط‌های مختلف مایع
سال 1402
مجله مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

کاربرد فلز طلا در فضانوردی، الکترونیک و در علوم پزشکی، سبب مورد توجه قرارگرفتن آن شده است؛ لذا بررسی‌های ساختاری و انجام تغییرات برای بهبود خواص و یا برقراری چیدمان‌های خاص اتمی در علوم نانو برای این فلز خاص صورت گرفته است. میکروسکوپ نیروی اتمی، از جمله ابزارهای پرکاربرد با اهداف ذکر شده است؛ لذا در این مقاله جابه‌جایی نانوذره‌ی طلا در حین منیپولیشن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی که از اهداف فاز دوم است، در شرایط محیطی آب، پلاسما و متانول، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌منظور ابتدا فرآیند به صورت دوبعدی مدل‌سازی شده و نیروهای بین مولکولی وان‌دروالس، نیروی الکترواستاتیک دولایه و آب‌پوشی در آن در نظر گرفته شده‌اند. سپس، نمودارهای جابه‌جایی با درنظر گرفتن نیروهای بین مولکولی و محیط‌های مورد مطالعه ترسیم شده‌اند. در نهایت نیز طبق نتایج حاصل از شبیه‌سازی در محیط‌های مختلف بیشترین جابه‌جایی نانوذره‌ی طلا در فاز دوم منیپولیشن، در محیط آب و کمترین مقدار در محیط پلاسما بوده است.