1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حساسیت پارامترهای مختلف بر زبری سطح ماشین کاری جت آب ساینده به روش سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل حساسیت– زبری سطح- ماشین کاری جت آب ساینده- روش سوبل
سال 1399
پژوهشگران معین طاهری ، آتوسا سهرابی ، حسن هوشنگی

چکیده

در ماشین کاری جت آب از یک جریان فشار بالای آب برای اهداف برش کاری و تمیزکاری بهره گرفته می شود. جت ساینده زیر شاخه ای از جت آب است که از مواد ساینده برای تسریع امر برش استفاده می کند. ماشین کاری با جت آب و مواد ساینده، امروزه کاربردهای مختلفی در صنعت یافته است. در این روش ماشین کاری، پارامترهای مختلفی بر زبری سطح اثرگذار می باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات چهار پارامتر اصلی این نوع ماشین کاری، شامل سرعت جریان ساینده، فشار پمپ، فاصله ی پیشانی نازل تا قطعه کار و نرخ پیشروی بر میزان زبری سطح ماشین کاری شده با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که از بین چهار پارامتر ورودی مورد بررسی، در بازه های در نظر گرفته شده، دو پارامتر سرعت جریان ساینده و نرخ پیشروی، به عنوان پارامترهای حساس، بیشترین اثر را بر زبری سطح دارند، در حالی که می توان از اثرات ناشی از دو پارامتر فشار پمپ و فاصله ی پیشانی نازل تا قطعه کار، به عنوان پارامترهای غیرحساس، صرف نظر نمود.