1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری جهت تعیین پارامترهای مؤثر بر تغییر شکل پلاستیک اکستروژن در کانال های زاویه دار پیچشی صفحه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز حساسیت، روش آماری ای-فست، طراحی آزمایش ها، تغییر شکل پلاستیکی شدید، اکستروژن در کانال های زاویه دارقق
سال 1398
پژوهشگران معین طاهری ، مهدی مدبری فر ، سید حسن بطحایی ، رضا زهره وند

چکیده

فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید نیز همانند هر فرآیند تولیدی دیگر در صنعت نیازمند بیشترین مقدار کیفیت و بهره وری است. از روش های نوین تغییر شکل پلاستیک شدید اکستروژن در کانال های زاویه دار پیچشی صفحه ای است. برای بالارفتن میزان کیفیت و کاهش هزینه های اقتصادی از تکنیک طراحی آزمایش ها استفاده شده است. با استفاده از روش رویه پاسخ چهار متغیر ورودی تحت عنوان زاویه پیچش، شعاع، زاویه کانال و ضریب اصطکاک استخراج شده است و معادلات رگرسیون هر یک از آن های برای خواص مکانیکی نمونه های تولید شده از این روش استخراج شده است. طراحی آزمایش ها یک تکنیک بسیار کارآمد برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه های اقتصادی است. دراین مقاله کرنش و نیروی بیشینه که تحت تأثیر این متغیرهای ورودی تعریف شده اند با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری ای-فست مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته اند. اثر هر یک از متغیرهای ورودی بر تغییرات کرنش و نیروی بیشینه مشخص شده است، کرنش بیشینه تحت تأثیر عمده‎ی ضریب اصطکاک قرار گرفته است و یک رابطه ی خطی مستقیم با تغییرات آن دارد. اما نیروی بیشینه در یک حالت متعادل از تأثیر متغیرهای ورودی قرار گرفته است. همچنین اثر کمی هر یک از متغیرهای ورودی با استفاده از روش آماری ای-فست به دست آمده است. ضریب اصطکاک با میزان 86% و زاویه پیچش با %42 بیشترین تأثیر را بر روی کرنش و نیروی بیشینه گذاشته اند.