1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای مؤثر بر نیروی برشی و فرسایش ابزار در فرزکاری کامپوزیت آلومینیوم
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فرزکاری، کامپوزیت آلومینیوم، پارامترهای مؤثر، نیروی برشی، فرسایش ابزار
سال 1402
پژوهشگران معین طاهری ، احمدرضا عربزاده

چکیده

امروزه ماشین‌کاری و فرزکاری کامپوزیت‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کامپوزیت‌ها در بخش‌های گوناگونی استفاده می‌شوند و کارایی زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند. با توجه به این امر، در این مقاله، برای صرفه‌جویی در هزینه‌ی فرزکاری کامپوزیت‌ها به بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلفی که بر روی نیروی برشی و فرسایش ابزار تأثیر گذارند، شامل سرعت اسپیندل (rpm)، نرخ پیشروی (mm/rev)، عمق برش(mm) و درصد sic، پرداخته شده است؛ تا با ایجاد شرایط بهینه، فرسایش ابزار و نیروی برشی به حداقل رسانده شود. انجام تحلیل حساسیت با توجه به معادله‌های رگرسیون نیروی برشی و فرسایش ابزار نشان داده است که سرعت اسپیندل با 63% و میزان درصد کاربید سیلیکون کامپوزیت با 22% بیشترین تأثیر را بر روی فرسایش ابزار دارند و عمق برش با 47% و پیشروی با 23% بیشترین تأثیر را بر روی نیروی برشی دارند.