1403/05/04
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز حساسیت منیپولیشن سه بعدی نانو ذرات کروی با استفاده از روش آماری ای فست
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز حساسیت، منیپولیشن سه بعدی، نانوذرات کروی، روش ای فست
سال 1396
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری

چکیده

به منظور محاسبه ی دقیق نیرو و زمان بحرانی در منیپولیشن بایستی اثرگذاری فاکتورهای مختلف ورودی بر فاکتورهای خروجی را مورد بررسی قرار داد. یکی از روش های دقیق و سریع در آنالیز حساسیت، روش آنالیز حساسیت آماری ای فست می باشد. پیش از این تحقیقاتی در رابطه با اثرگذاری فاکتورهای مختلف بر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن دوبعدی با استفاده از روش های مختلف گرافیکی، دیفرانسیلی و آماری صورت پذیرفته است. در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش تحلیل حساسیت آماری ای فست اثر شش فاکتور ابعادی شامل طول تیرک، عرض تیرک، ضخامت تیر، ارتفاع سوزن، شعاع ذره و شعاع نوک سوزن، بر هشت پارامتر خروجی شامل نیروی بحرانی لغزش در راستای محور x ، غلتش حول محور x، لغزش در راستای محور y ، غلتش حول محور y، و زمان بحرانی لغزش در راستای محور غلتش حول محور x ، لغزش در راستای محور y، غلتش حول محور y ، در منیپولیشن سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده بیانگر این است که فاکتور ضخامت تیرک اثرگذارترین فاکتور بر نیروهای بحرانی و فاکتور ارتفاع سوزن اثرگذارترین فاکتور بر زمان های بحرانی منیپولیشن سه بعدی می باشند