1403/03/30
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل عنصر شخصیت در رمان دخیل عشق بر اساس نظریه معنا محور احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1402)
بررسی توصیفی – تحلیلی نوآوری های وزنی فروغ فرخ زاد در تولدی دیگر محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1401)
نماد های خرد و ساختمند در غزل نو با تدکید بر نماد های ساختمند حسن حیدری، جلیل مشیدی، مهرداد اکبری (1401)
ضرورت زشتی شناسی متون ادبی مطالعه موردی غزل حافظ جواد ستاری، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، مهرداد اکبری (1401)
رابطه انسان و موجودات فراطبیعی در شاهنامه رضا جمشیدی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی (1401)
تحلیل روانکاوانه عنصر شخصیت در رمان قهوه سرد آقای نویسنده محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1401)
تحلیل مؤلفه های پسامدرن در رمان قهوه سرد آقای نویسنده احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1400)
تحلیل معنای باد در مثنوی معنوی فرشاد اسکندری شرفی، حسین صحراگرد، حسن حیدری، جلیل مشیدی (1400)
کارآگهان و گارآگهی در شاهنامه فردوسی حسین صحراگرد، حسن حیدری، علی صباغی، جلیل مشیدی (1400)
مقارنه آراء حسن وحید دستگردی و یدالله رؤیایی حول عناصر الشعر المعاصر غلامرضا خانمحمدی، علی صباغی، حسن حیدری، طاهره میرهاشمی (1400)
شیوه ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعه داستان کاموس کشانی الهام فرمهینی فراهانی، حسن حیدری، علی صباغی (1400)
تاکید در شاهنامه الهام فرمهینی فراهانی، حسن حیدری، علی صباغی (1400)
بنیان های اسطوره ای و اجتماعی برون همسری در شاهنامه رضا جمشیدی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری (1399)
نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب حجت الله کرمی، حسن حیدری، علی صباغی، محسن ذوالفقاری (1399)
بررسی تطبیقی قصه تمثیلی حسن و دل و سفر زائر حسن حیدری، مسعود کشاورز (1398)
رمز گشایی از مضمون شکار در هفت پیکر حمید غلامی، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی، حسن حیدری (1398)
Stilistic Analysis Of Ancient Iraniyan Biographers Hasan Haidary, reza Taqizade (2019)
بررسی ایجاز قصر در داستان رستم و اسفندیار مهدی قاسمزاده، حسن حیدری (1397)
NIHILISTIC SIMBOLS IN MANUCHEHR ATASHI S POEMS Mohammadreza Omranpour Shahreza, zohre rahmati, Hasan Haidary (2018)
Das Mencshenbild im Denken sadis Hasan Haidary (2017)
تقدیم فعل و اغراض بالغی آن در داستان (رستم و اسفندیار) حسن حیدری، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، مهدی قاسمزاده (1396)
سکوت ارتباطی در غزلیات شمس حسن حیدری، ید الله رحیمی (1394)
معنا و مفهوم پر کرکس در بیتی از شاهنامه حسن حیدری، علی صباغی (1393)
مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی حسن حیدری، عبدالمجید یوسفی نکو (1392)
مطالعه تطبیقی علی نامه و شاهنامه حسن حیدری، الهام فرمهینی فراهانی (1391)
پرسش بلاغی در شعر مهدی اخوان ثالث حسن حیدری، علی صباغی (1390)
مقاله ارائه‌شده
سیاقه الاعداد و کارکرد های بلاغی آن در شاهنامه حسن حیدری، الهام فرمهینی فراهانی (1397)
غزل روایی در دیوان شمس حسن حیدری، مهرداد اکبری، الهام فرمهینی فراهانی (1397)
درس سبک و تدریس سبک حسن حیدری (1397)
مولانا و منادا جلیل مشیدی، حسن حیدری (1397)
مفهوم خاموشی در غزلیات شمس حسن حیدری، رحیمی یدالله (1394)
بازتاب شخصیت های شاهنامه در قصاید ناصر خسرو حسن حیدری، الهام فرمهینی فراهانی (1394)
گویش کهکی حسن حیدری (1391)
آیین سوگ در شاهنامه حسن حیدری (1390)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی تطبیقی مضامین ادبیات پایداری در اشعار سلمان هراتی و عدنان الصائغ حسن حیدری، سید ابوالفضل سجادی، محسن احمدی (1401)
ردپای خرس در آثار منظوم و منثور فارسی فاطمه سلطانی، حسن حیدری، صادق فیروزی (1401)
بررسی تطبیقی تصویرعشق درشعرفارسی وعربی (مطالعه موردی اشعارشفیعی کدکنی وآدونیس) ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن حیدری، زهرا حسن بیگی (1401)
ادبیات کارآگهی و کارآگهان در شاهنامه فردوسی حسن حیدری، جلیل مشیدی، علی صباغی (1400)
جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل گفتمان علی صباغی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری (1400)
تصویر انسان آرمانی در دیوان سنایی حسن حیدری، فاطمه سلطانی (1398)
تحلیل عناصر داستان در متون تعزیه حسن حیدری، علی صباغی (1396)
تحلیل زبانی قصاید ناصرخسرو علی صباغی، حسن حیدری (1396)
نقد و تحلیل محتوایی و زبانی اشعار سید حسن حسینی حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، رحیمی یدالله (1394)
بررسی کهن الگوی آرمان شهر در حدیقه سنایی و مثنوی مولوی حسن حیدری، جلیل مشیدی، فروغ حیدری (1393)
مثنوی معنوی و تاثیر آن بر منظومه های عرفانی پس از خود حسن حیدری، جلیل مشیدی، عبدالمجید یوسفی نکو (1393)
تحلیل و بررسی شخصیت پهلوانان با تاکید بر دوران کودکی آنان حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، الهام محمدی مهجن آبادی (1392)
بررسی سه اثر در حوزه شاهنامه پژوهی حسن حیدری، علی صباغی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته