1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
خوانش پسااستعماری داستانهای جومپالاهیری و گلی ترقی براساس نظریۀ هومی بابا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
----
سال 1398
پژوهشگران فاطمه سلطانی(استاد راهنما)، حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

----