1403/03/30
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
سبک شناسی لایه ای شروه های جنوب علی نوربخش، جلیل مشیدی، فاطمه سلطانی (1402)
بررسی مؤلفه‌های تربیت‌درونی در مثنوی مولوی فاطمه سلطانی، حجت اله امیدعلی (1401)
بافت گردانی آیات قرآن در تاریخ جهانگشای جوینی طاهره میرهاشمی، فاطمه سلطانی (1401)
هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی فاطمه سلطانی، طاهره میرهاشمی (1394)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و تحلیل گونه‌های جناس دردفتر اوّل مثنوی معنوی فاطمه سلطانی، ساناز ذوالفقاری، محمد خزایی (1402)
ردپای خرس در آثار منظوم و منثور فارسی فاطمه سلطانی، حسن حیدری، صادق فیروزی (1401)
بررسی تلمیحات روایی – قرآنی در مجموعه اشعار فاضل نظری زهرا رجبی، فاطمه سلطانی، سیمین عزیزی (1401)
بررسی و تحلیل غزلیات حامد عسگری فاطمه سلطانی، حجت اله امیدعلی، زهرا سبط النبی (1401)
بررسی تطبیقی ادبیات پلیدشهری در رمان های تهران مخوف و سرگذشت ندیمه فاطمه سلطانی، ابراهیم اناری بزچلوئی، نگار خدادادی (1401)
بررسی ساختارهای گفتمان مدار در قصاید انوری فاطمه سلطانی، طاهره میرهاشمی (1400)
بررسی استعاره شناختی در متون عرفانی فاطمه سلطانی، حجت اله امیدعلی (1399)
تصویر انسان آرمانی در دیوان سنایی حسن حیدری، فاطمه سلطانی (1398)