1403/01/25
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مؤلفه های تصویری رمانتیک در اشعار شفیعی کدکنی(م. سرشک)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تصویر رمانتیک، شفیعی کدکنی،..
سال 1400
پژوهشگران فاطمه سلطانی(استاد مشاور)

چکیده

......................