1403/01/25
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ردیف و کارکردهایآن در شعر شاعران حوزه ادبی عراق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
---
سال 1397
مجله كهن نامه ادب پارسي
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رجبی ، فاطمه سلطانی

چکیده

-----