1403/02/29
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بازتاب و کاربرد مضامین شعری در منابع تاریخ دوره صفویه عبداله متولی، زهرا رجبی، محمد حسن بیگی (1402)
انسجام معنایی غزل های رمانتیک حسین منزوی زهرا طالبلو، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، زهرا رجبی (1400)
تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، زهرا رجبی (1399)
بررسی تطبیقی تلمیح در بلاغت فارسی و انگلیسی زهرا رجبی، طاهره میرهاشمی (1398)
CuFe2O4 magnetic nanoparticles to improve the ionic transfer properties of electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane Seyed mohsen Hosseini, Mina Aliabadi Farahani, Hasan Khalili, Bart Van der Bruggen, Mahsa Nemati, ALI AHMADI, Zahra Rajabi (2019)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی سرمایه اجتماعی زنان در آثار شیوا ارسطویی زهرا رجبی، طاهره میرهاشمی، مهرنوش زارعی (1401)
بررسی تلمیحات روایی – قرآنی در مجموعه اشعار فاضل نظری زهرا رجبی، فاطمه سلطانی، سیمین عزیزی (1401)
نقد تصویر در غزل منزوی با رویکرد مکتبی محسن ذوالفقاری، زهرا رجبی، حجت اله امیدعلی (1401)
بررسی و تحلیل صفت در غزلیات فرخی یزدی زهرا رجبی، طاهره میرهاشمی (1400)