1403/01/26
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کانون روایت در شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری و جای خالی سلوچ اثر محمود دولت آبادی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کانون روایت، شازده احتجاب، جای خالی سلوچ
سال 1396
پژوهشگران مهرداد اکبری(استاد راهنما)، زهرا رجبی(استاد مشاور)

چکیده

بررسی ساختارگرایانه ی کانون روایت در آثار ادبی، یکی از روش های مرسوم در تحلیل های ادبی است؛ هر چند در ایران به پژوهش هایی از این دست کمتر پرداخته شده است. اساس کار در این پژوهش الگوهایی است که ژرار ژنت به دست داده است. البته، شایان ذکر است که به دلیل کاستی هایی که روش ژنت دارد، نگارنده بر آن شد که از دیگر روش ها نیز در کنار نظریه ی ژنت استفاده کند. در نهایت الگویی تلفیقی از چند روش نزدیک به هم ارائه داده شد و دو اثر شازده احتجاب و جای خالی سلوچ بر این اساس تحلیل گردید. نکته ی مهم در این پژوهش آن است که این دو اثر هر چند در دو موقعیت مختلف آفریده شده اند، اما از بسیاری جهات (در زمینه کانون روایت) به یکدیگر شبیه هستند و مرزهای افتراق آن ها اندک است.