1403/05/04
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تبیین روشهای آموزش مفاهیم دینی و خداشناسی در شعر کودک )در اشعار مصطفی رحماندوست و افسانه شعباننژاد)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
---
سال 1400
پژوهشگران زهرا رجبی(استاد راهنما)، فاطمه سلطانی(استاد مشاور)

چکیده

-----