1403/03/25
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انسجام معنایی غزل های رمانتیک حسین منزوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
انسجام
سال 1400
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا طالبلو ، محسن ذوالفقاری ، حجت اله امیدعلی ، زهرا رجبی

چکیده

رمانتیک