1403/05/04
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ردیف و کارکردهایآن در شعر شاعران حوزه ادبی عراق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
---
سال 1397
مجله كهن نامه ادب پارسي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه سلطانی ، زهرا رجبی

چکیده

-----