1403/01/25
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل گفتگوهای سوره یوسف در قرآن بر اساس نظریه گرایس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
-----
سال 1398
مجله پژوهش هاي زبانشناختي قرآن
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا رجبی

چکیده

-----