1403/04/31
زهرا رجبی

زهرا رجبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تبیین چگونگی بازتاب عدل امام علی (ع) در پژوهش های اخیر غربی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
---
سال 1401
پژوهشگران زهرا رجبی

چکیده

اگرچه امام علی (ع) نزد شیعیان نماد عدالت محوری و حکومت بر اساس عدل است، آنچنان که باید و شاید این وجۀ وجودی ایشان نزد غربیان شناخته شده نیست. از این رو، در جستار حاضر نخست به تبیین مفهوم عدل از منظر امام علی (ع) پرداخته شده؛ سپس تلاش می شود با مرور و دسته بندی آثار منتشر شده به زبان های فرانسوی و انگلیسی دربارۀ امام علی (ع) روشن شود این مفهوم به چه صورت در منابع غربی، به ویژه در مقالات علمی منتشر شدۀ سال های اخیر معرفی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از سویی، در غالب آثار فرانسوی زبان، با توجه به اینکه مبتنی بر منابع اهل سنّت بوده اند، بیشتر مسئله حکمرانی امام علی (ع) در مقام امیرالمؤمنین آن هم در کنار خلفای راشدین و نه به صورت خاص، مطمح نظر بوده و کمتر به اصل مفهوم عدالت در تفکرات و کلام امام علی (ع) پرداخته شده است. از دیگر سو، با اینکه در باب عدل علوی و چگونگی آن، مقالاتی به زبان انگلیسی یافت می شود، اکثر آنها نوشتۀ نویسندگان ایرانی است که کمیّت ناچیز آنها می تواند دال بر ناکافی بودنشان باشد. بنابراین، جستار پیش رو خلاً پژوهش های استوار بر رویکردهای شیعی جامع الاطراف به ویژه به زبان فرانسوی در ادبیات تحقیق را آشکار کرده است. همچنین، در پایان و بر حسب برنامۀ درسی رشته های زبان های خارجی، جهت ایجاد آثار پژوهشی در راستای تبیین و فراگیرسازی مفهوم عدل در سیرۀ امام علی (ع) به زبان های خارجی پیشنهادهایی ارائه داده است.