1403/04/30
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد نوستالزی در شعر قیصر امین پور
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شضثی
سال 1395
پژوهشگران فاطمه سلطانی

چکیده

ثصبثص