1403/01/25
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شخصیت گلمحمد بر اساس نظریه معنا محور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
---
سال 1398
مجله فصلنامه پژوهشهاي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه سلطانی

چکیده

-----