1403/04/30
فاطمه سلطانی

فاطمه سلطانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7592-4230
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بافت گردانی آیات قرآن در تاریخ جهانگشای جوینی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
...
سال 1401
مجله پژوهش ديني
شناسه DOI
پژوهشگران طاهره میرهاشمی ، فاطمه سلطانی

چکیده

...