1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد ساختار و محتوای آثار پیر جمال الدین اردستانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیر جمال اردستانی ، شرح الکنوز و بحر الرموز
سال 1393
پژوهشگران حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه کتاب شرح الرموز جمال الدین اردستانی را در قالب سه فصل معرفی و بررسی می کند . او به وی‍ه از سبم مولانا تقلید نموده است و اثر تأویل در آثارش هویداست .