1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مولوی ، مثنوی ، طاقدیس ، نراقی
سال 1392
مجله متن پژوهي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، عبدالمجید یوسفی نکو

چکیده

این مقاله به مقایسه مثنوی طاقدیس و مثنوی مولوی می پردازد . این بررسی نشان می دهد که تداعی تشابه یک عامل مشترک در هر دو مثنوی است . هم چنین داستان های مشترک نیز در هر دو مثنوی دیده می شود .