1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی کنشگری زنانه در رمان‌های «زنان بدون مردان» و «سیمای زنی در میان جمع»
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ادبیات تطبیقی، زنان، ادبیات داستانی
سال 1401
پژوهشگران حسن حیدری(استاد راهنما)، علی رجایی(استاد مشاور)، افسانه زمانی(دانشجو)

چکیده

در این رساله ادبیات داستانی آثار ادبیات آلمانی و فارسی از دو شخصیت مهم ادبی با هم مقایسه شده اند و موضوع کنشگری زنانه در آنها بررسی شده است.