1403/03/25
علی رجایی

علی رجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Zusammenfassungen der Beiträge Ali Radjaie (2016)
Brennofen der Mystik Ali Radjaie (2015)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
Konversation leicht gemacht Ali Radjaie, Shekoofeh Radjaie (2023)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته