1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اسطوره خون (بررسی نمود های اسطوره خون در شاهنامه)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسطوره ،شاهنامه ،خون
سال 1398
مجله فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

خون یک ماده حیاتی برای انسان است و در حقیقت حیات سیال انسان است که علاوه بر نقش آن در زیست انسان وارد دنیای اسطوره نیز شده است و نقش های مختلفی در فرهنگ های مختلف ایفا کرده است . در فرهنگ کهنسال ایران نیز در اسطوره و حماسه این نقش ها حضور دارد . این مقاله نمود برخی از اسطوره های خون را در داستانهای شاهنامه بررسی کرده است .