1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
در دخمه را کرد سرخ و کبود
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ، دخمه ، فرود ،بهرام
سال 1399
مجله متن پژوهي ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

در این مقاله نشان داده شده است که سرخ و کبود کردن در دخمه به رنگ کبود و از جنس زر بودن آن بر می گردد و یک عملی است که به دوران اسطوره بر می گردد . در اینجا یک بیت از شاهنامه مورد توجه قرار گرفته است و به لحاظ ضبط و معنای بیت بدان توجه شده است . هم معنا و هم ضبط بیت از نسخه های معتبر بررسی شده است . شرح های شاهنامه معنای جالب توجهی از آن ارائه نداده اند.