1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل معنای باد در مثنوی معنوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
طبیعت، شعر فارسی، مثنوی معنوی، مولانا، معانی باد
سال 1400
مجله مطالعات عرفاني
شناسه DOI
پژوهشگران فرشاد اسکندری شرفی ، حسین صحراگرد ، حسن حیدری ، جلیل مشیدی

چکیده

مثنوی معنوی به عنوان دریایی از معانی عرفانی و اخلاقی، ازجمله آثاری است که واژگان آن معانی گوناگون دارد. در این پژوهش که رویکردی توصیفی تحلیلی دارد و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، معانی باد در مثنوی بررسی شده است. دستاورد پژوهش نشان می دهد که باد درمثنوی، چون بسیاری از واژه ها، کارکردهای معنایی مختلف دارد و سخت جلوه گری می کند...