1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ لغات و واژه های ترکیبی دیوان ناصر خسرو
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

ثبت نشده‌است!