1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش اسطوره باروری در شکل گیری تراژدی پسر کشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ،اسطوره ، تراژدی ،پسر کشی .
سال 1397
مجله فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

شاهنامه فردوسی از جمله آثار حماسی است که برخی از داستان های ان بر پایه بن مایه پسر کشی نهاده شده است. در این مقاله نقش اسطوره باروری در تراژدی پسر کشی بررسی و تحلیل شده است.