1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بنیان های اسطوره ای و اجتماعی برون همسری در شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه .برون همسری . اسطوره
سال 1399
مجله نامه انسان شناسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری ، محسن ذوالفقاری ، رضا جمشیدی

چکیده

ازدواج و گونه های روایت شده آن در شاهنامه همانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دارای بنیان های اسطوره ای و اجتماعی است که زیر ساخت فکری و ینیاد اجتماعی آنهار ا مشخص می کند. ازدواج در شاهنامه به طور کلی به دو گروه ازدواج درون همسری و برون همسری تقسیم می شود . در این مقاله گونه های برون همسری بررسی شده است . بنیان اسطوره ای آن بر گرفته از برخورد نیروهای اهورایی با اهریمنی است. بنیان اجتماعی آن بر اساس رسوم اجتماعی دوران مادر سالاری است.