1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازتاب شخصیت های شاهنامه در قصاید ناصر خسرو
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ، قصاید ناصر خسرو ، حکمت نظری ، حکمت عملی
سال 1394
پژوهشگران حسن حیدری ، الهام فرمهینی فراهانی

چکیده

شاهنامه به عنوان یک اثر ادبی در متون بعد از خود نفوذ داشته است . یکی از کسانی که از آن تأثیر پذیرفته ناصر خسرو است که عمدتا با سه هدف از نام شخصیت های شاهنامه استفاده کرده است . این چکیده به انواع استفاده ناصر خسرو از این نامها می پردازد.