1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و نقد شعر فروغ فرخزاد با رویکرد بلاغی با محوریت مفهوم مرگ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شعر معاصر، فروغ فرخزاد، بلاغت، مفهوم مرگ
سال 1395
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

....................