1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه انسان و موجودات فراطبیعی در شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
س
سال 1401
مجله دين و ارتباطات
شناسه DOI
پژوهشگران رضا جمشیدی ، حسن حیدری ، محسن ذوالفقاری ، جلیل مشیدی

چکیده

س