1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فتگو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رستم و اسفندیار ،تحلیل مکالمه ، کاربرد شناسی زبان ، روابط قدرت
سال 1397
مجله ادب حماسي
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

داسان رستم و اسفندیار نشان دهنده ی تعارض درونی در ساختار قدرت رسمی و چگونگی شکل گیری مقاومت در برابر گفتمان غالب است این تعارض و درگیری در داستان با شگرد های روایت گفتگو و منطق مکالمه و برخی ساخت های بلاغی مطرح می شود .در این مقاله به بررسی و تحلیل مکالمه و گفتگو به مثابه بخشی از تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته ایم .