1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توصیفی – تحلیلی نوآوری های وزنی فروغ فرخ زاد در تولدی دیگر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
jhv
سال 1401
مجله علوم ادبی
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، حسن حیدری ، حجت اله امیدعلی

چکیده

ا