1403/01/26
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عنصر شخصیت در رمان دخیل عشق بر اساس نظریه معنا محور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
عنصر شخصیت، نظریه معنا محور، رمان دخیل معنا محور
سال 1402
مجله روایت شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران احمد حیدری گوجانی ، محسن ذوالفقاری ، حسن حیدری ، حجت اله امیدعلی

چکیده

س«شخصیّت»‌ از مهمترین عناصر روایت‌ و چگونگی تفسیر شخصیّت‌ها از اجزاءِ اصلی تفسیر متن است. هدف این پژوهش واکاوی رمزگان معنایی شخصیّت‌‌های داستانی بر اساس نظریۀ معنا‌محور از رویکردهای نوین تحلیل شخصیت‌پردازی در روایت‌شناسی و تلفیقی از نظریه‌های «ریمون-کنان»، «رولان‌بارت»، «مایکل‌بال» و ...در رمان «دخیل عشق» اثر «مریم بصیری» با مطالعات کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش چنین است: معناگرائی، دست‌یابی به مفهومی است که موضوع آن به لفظ در نمی‌آید ولی با توجّه‌به ساختمان ترکیبی کلام فهمیده‌می‌شود و لفظ را دال و معنا را مدلول و مفهوم می‌نامد. شخصیّت‌های نوعی و ایستای این رمان، مطابق اصول تعمیم‌پذیری، تکرار، تضاد و تشابه؛ دارای همبودگی صفات متعددی مانند مسئولیت‌پذیری، فروتنی، دین‌باوری، فداکاری و... هستند و در ادامۀ جریان ادبیّات دینی با رویکردی‌ ترویجی-تبلیغی با هدف اشاعۀ مفاهیم و آموزه‌های دینی و دستاوردهای دفاع مقدس خلق شده‌اند. خصلت شخصیت‌ها در قرائن متنی مانند توصیف مستقیم دانای کل، توصیف ظاهر، نامگذاری شخصیّت‌ها، کنش و گفت و گو‌های آنان ترسیم می‌‌شود. مهمترین رمزگان و بستر معنایی شخصیت‌های این رمان دینی، اعتقادی و برجسته‌ترین ارزش معنایی، خصیصۀ ایثار و فداکاری است.