1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ذکر و تقیید مسند الیه در داستان رستم و اسفندیار و رابطه آن با سبک حماسی شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
شاهنامه ،رستم و اسفندیار ، مسند الیه .
سال 1396
مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران حسن حیدری

چکیده

کاربرد خاص عناصر زبان باعث ایجاد سبک خاص فردوسی شده است . یکی از این عناصر زبانی که در شاهنامه بعد بلاغی دارد بحث مسند الیه است . در این مقاله با بررسی مسند الیه ،تأثیر آن در سبک حماسی تعیین شده است.