1403/02/01
حسن حیدری

حسن حیدری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1139-1572
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک -گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مثنوی معنوی و تاثیر آن بر منظومه های عرفانی پس از خود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مثنوی، تاثیر پذیری، طاقدیس
سال 1393
پژوهشگران عبدالمجید یوسفی نکو(دانشجو)، جلیل مشیدی(استاد مشاور)، حسن حیدری(استاد راهنما)

چکیده

این رساله به تاثیر مثنوی بر چهار اثر مهم عرفانی پرداخته است.