1403/04/05
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
سبک شناسی لایه ای شروه های جنوب علی نوربخش، جلیل مشیدی، فاطمه سلطانی (1402)
نماد های خرد و ساختمند در غزل نو با تدکید بر نماد های ساختمند حسن حیدری، جلیل مشیدی، مهرداد اکبری (1401)
رابطه انسان و موجودات فراطبیعی در شاهنامه رضا جمشیدی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی (1401)
تحلیل معنای باد در مثنوی معنوی فرشاد اسکندری شرفی، حسین صحراگرد، حسن حیدری، جلیل مشیدی (1400)
کارآگهان و گارآگهی در شاهنامه فردوسی حسین صحراگرد، حسن حیدری، علی صباغی، جلیل مشیدی (1400)
رمز گشایی از مضمون شکار در هفت پیکر حمید غلامی، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی، حسن حیدری (1398)
The Analysis of Zoya Pirzad,s novels based on the reader-response theory Jalil Moshayedi, Mohammadreza Omranpour Shahreza (2018)
فضاسازی واژگانی در شعر انقلاب (با تاکید بر شعر سید حسن حسینی) محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی، علی اکبر کمالی نهاد (1394)
تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها علی اکبر کمالی نهاد، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی (1393)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
کلام در کلام مولوی جلیل مشیدی (1382)
کلام در کلام مولوی جلیل مشیدی (1379)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تحلیل چهل غزل حافظ بر مبنای دور هرمنوتیکی مهرداد اکبری، جلیل مشیدی، سعید عباسی (1401)
بررسی و تحلیل شیوه های توصیف در داراب نامه طرسوسی مهرداد اکبری، جلیل مشیدی، ف فراهانی (1401)
بررسی سبک شناسانه تصاویر مجازی کسایی جلیل مشیدی، حمید عبدالهیان، علی نامجو (1401)
ادبیات کارآگهی و کارآگهان در شاهنامه فردوسی حسن حیدری، جلیل مشیدی، علی صباغی (1400)
تأثیر روابط قدرت بر شیوه های بیان بیهقی مهرداد اکبری، جلیل مشیدی (1399)
بررسی دو رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر و سمفونی مردگان عباس معروفی بر اساس نظریه بدخوانی خلاق هارولد بلوم فروغ صهبا (بازنشسته)، مسعود کشاورز، جلیل مشیدی، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، سونیا نوری (1398)
سوررئالیسم در آثار صادق هدایت مهرداد اکبری، جلیل مشیدی (1396)
جلوه های تکرار در شعر شاملو جلیل مشیدی، مهرداد اکبری، زری غنی (1394)
بررسی کهن الگوی آرمان شهر در حدیقه سنایی و مثنوی مولوی حسن حیدری، جلیل مشیدی، فروغ حیدری (1393)
مثنوی معنوی و تاثیر آن بر منظومه های عرفانی پس از خود حسن حیدری، جلیل مشیدی، عبدالمجید یوسفی نکو (1393)
مرشد درون در آثار عرفانی جلیل مشیدی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1393)
تحلیل سبک شناسانه تصویر در سبک هندی با تکیه بر غزل صائب جلیل مشیدی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1393)
شریعت تصویر خاقانی شروانی و سنایی غزنوی دربوته نقدادبی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، جلیل مشیدی، سید کیهان شهدائی (1393)