1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران علی اکبر کمالی نهاد ، محسن ذوالفقاری ، جلیل مشیدی

چکیده

حلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها