1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی نفس (مراتب و مفاهیم) در مثنوی معنوی مولانا و کشف المحجوب هجویری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نفس، بررسی تطبیقی، مثنوی معنوی، کشف المحجوب
سال 1396
پژوهشگران مهرداد اکبری(استاد مشاور)، جلیل مشیدی(استاد راهنما)

چکیده

نفس در عالم عرفان مراتب و درجات مختلفی دارد. چنانکه در وجود هر کسی این درجات را می توان سراغ گرفت. از مهمترین مسائلی که می توان در این حوزه بررسی کرد، مقایسه تطبیقی میان برداشت عرفای مختلف در باب مراتب نفس و مفاهیم مربوط به آن است. این مفاهیم هم در مثنوی و هم در کشف المحجوب بسیار به کار برده شده اند و هر یک از نویسندگان عارف، از یک سو با دیدگاه خود و از سوی دیگر بر اساس سنت فکری عرفانی به این مسئله پرداخته اند. در این پایان نامه به زمینه های شباهت و تفاوت این مفهوم در این دو اثر پرداخته شده است.