1403/01/29
جلیل مشیدی

جلیل مشیدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3769-2464
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه انسان و موجودات فراطبیعی در شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
س
سال 1401
مجله دين و ارتباطات
شناسه DOI
پژوهشگران رضا جمشیدی ، حسن حیدری ، محسن ذوالفقاری ، جلیل مشیدی

چکیده

س